Събрали се селяните и попът им чете проповед:

  • „Събрали сме се тук да помолим Господ да прати дъжд на вашите ниви, но това няма да стане. Господ помага само на тези, които вярват в него, а нито един от вас не носи чадър“.

Call Now Button