Моцарт вече бил на върха на славата си. При него довели един млад пианист, за да го изслуша и да се изкаже за неговите възможности и перспективи. След като го изслушал внимателно, Моцарт го посъветвал да продължава да се упражнява, както и на какво да наблегне. 

В този момент, младежът попитал:

  • Можете ли да ми кажете как се композира?
  • Не, твърде млад си още , за да се занимаваш с композиране! – отсече Моцарт.
  • Как да съм млад- възкликна младежът? Та аз съм на 16 години, а Вие сте написали вашата първа симфония на 8 години.
  • Да, но аз никого не съм питал.– отговорил Моцарт. Щом питаш, значи си млад!
Call Now Button