През 2012 г. Фирма ТЕБИКС ООД получи регистрация на полезен модел в единния регистър на патентното ведомство относно ИННОВАЦИИ В СФЕРАТА НА ПЕРИМЕТРОВАТА ОХРАНА.

Задача на полезния модел е да се създаде средство за изграждане на виртуална ограда ( периметрова охрана) нощно време и при оскъдно осветление, с оглед откриване на движение, както и за разпознаване и проследяване на обекти в охраняеми зони, което да е с опростена, компактна и надеждна конструкция, позволяващо лесно обслужване и с възможност за ситуиране на съставните му части на различни места, в зависимост от обекта за охраняване.

По своята същност, средството за изграждане на виртуална ограда,съгласно полезния модел, предвижда използване на възможностите на IP мегапикселова камера и включва: IP мегапикселова камера, силен светлинен източник ( например IR прожектор), инсталиран по посока на наблюдение на камерата и светлоотразители, монтирани в зоната на охрана. От своя страна светлоотразителите са избрани от групата, включваща фолио, огледала и/ или рефлектори. В кадъра на камерата тези отразители изглеждат като източници на светлина в сравнение на района около тях, а пресичането на виртуалния лъч между камерата и светлоотразителя представлява сигнал за нарушение.

Предимствата на средството, съгласно полезния модел се състоят в това, че е налице и видео наблюдение на охранявания участък, което позволява проверка за евентуалната причина за фалшиво задействане на алармата; средството не изисква захранване в отдалечените части на охранявания обект; може да се сложат голям брой точки (зони) на една камера ; разстоянието, на което ще се използва дадена камера може да се коригира съобразно нуждите; средството не изисква специални параметри за светлоотразителите; в зависимост от разположението на последните, може да се избегнат фалшиви сработвания от кучета, котки и други малки животни. Например, ако се постави рефлектора на 20- 30 см над земята и е с размери 30 см/ 10 см малките животни ще минават свободно пред него без да задействат системата.

Call Now Button