Запис на звук при видеосистеми

Едно от най- важните предимства в света на бизнеса е отношението към клиента. Всеки знае, че това е ключа към успеха и печалбата. Веднъж влезе ли човек в търговския ни обект, въпрос на умение и подход е да го превърнем в клиент.

Проблем: В голяма част от случаите наемаме работна ръка , която се интересува главно да си свърши работата и да си изработи заплатата, без оглед на това да привлича повече клиенти. А представете си именно неподходящото отношение от страна на вашите служители да е причината за липса или отлив на клиентите ви?

Решение: Всички са наясно вече със системите за видеонаблюдение и техните контролни функции. Посредством видеокамерите можете да видите какво и как работят вашите служители, но нямате информация за техните думи. Някои от камерите имат вградена функция за слушане на звук, но това не е подходящо при повечето помещения поради наличие на странични шумове. Ето защо, предлагаме поставянето на отделна платка, която да „слуша” на точното място.

Винаги имайте поглед върху нещата, защото най- ценното правило в бизнеса си остава доброто отношение към клиентите!

Call Now Button