ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Фирма „Тебикс“ ООД има голям опит в изграждането на пожароизвестителни системи накратно „ПИС“. Изграждането и поддържането на такава система преминава през 3 етапа:
- Проектиране;
- Изграждане;
- Профилактика.

Изберете опция:

Проектиране
Изграждане
Профилактика

Проектирането на ПИС е част от инвестиционното проектиране на слаботоковите системи на строежите. За да имаме право да проектираме , притежаваме сертификат от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).
Заданието се поставя от инвеститора на строежа. Необходимостта от ПИС е нормативно установена, макар че когато не е задължен човек, може да си направи ПИС за своя сигурност. Ако желаете да изготвим проект за ваш обект, ще са ни необходими:
- Архитектурни подложки на обекта;
- Вид на производството;
- Вид на сградата;
- Други данни, които се изготвят от проектантите по част „Пожарна безопасност“.

За изграждането на пожароизвестителна система е необходим проектът, който е описан в раздел проектиране. За да ви дадем конкретна оферта е необходимо да ни изпратите количествена сметка от проекта. )
Законът на Камарата на строителите в България гласи:
„Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра". Фирма „Тебикс“ ООД е пълноправен член години наред.

За да се осъществи профилактика на пожароизвестителна система е необходимо да се изпълни наредба № 8121-З-647 и да се сключи договор с упълномощена фирма.
Фирма „Тебикс“ има безсрочен сертификат за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територия на цялата страна, който е издаден от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР.

За да се свържете с нас и за да ви бъдем полезни,
моля попълнете нашата контактна форма!